„Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO        


ZPiPF.6730-36/2020                             Boniewo, dn. 22.09.2020 r.
 
 

 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


                                Wójt Gminy Boniewo  Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (22 września 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 września 2020, 19:07:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487