„Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z altaną i infrastrukturą techniczną na działce nr 47/16 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”
 WÓJT GMINY BONIEWO        ZPiPF.6730-34/2020                  Boniewo, dn. 21.09.2020 r.
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z altaną i infrastrukturą techniczną na działce nr 47/16 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                            Wójt Gminy Boniewo   Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 września 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 września 2020, 18:13:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (21 września 2020, 18:17:42)
Zmieniono: korekta nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 565