Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6733-1/1/2020

Boniewo, dnia 16 września 2020 r.


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

w dniu 16.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo" w zakresie parametrów projektowanej sieci wodociągowej tj. średnicy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 września 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 września 2020, 12:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 623