Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

WÓJT GMINY BONIEWO         

ZPiPF 6730-37/2020                                   Boniewo, dn. 09.09.2020 r.
 

 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną na działce nr 47/19 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
                                      Wójt Gminy Boniewo  Marek Klimkiewicz
 

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 września 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2020, 13:25:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609