„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”- decyzja

WÓJT GMINY BONIEWO

ZPiPF.6730-35/2020


Boniewo, dn. 26.08.2020 r
Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2020, 14:46:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604