„Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO       
  ZPiPF.6730-18/1/2020                                                             Boniewo, dn. 24.08.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 155 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana zmiana decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                              Wójt Gminy Boniewo  Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2020, 17:35:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661