„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnegow istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”

WÓJT GMINY BONIEWO       ZPiPF.6730-28/2020                                                             Boniewo, dn. 24.08.2020 r.
 
 

Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 140 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.   z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4,od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                               Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (24 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 sierpnia 2020, 17:32:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 570