Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 75/8 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO         


ZPiPF.6730-25/2020                                                          Boniewo, dn. 21.08.2020 r.
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 104 oraz art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 75/8 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
                                
                     Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 sierpnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 sierpnia 2020, 21:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 700