„Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo,gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO

TIiRG 6730-36/2020
Boniewo, dn. 31.07.2020 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 144/5 w miejscowości Boniewo, gm. Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 lipca 2020, 14:47:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646