Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO
Boniewo, dn. 30.07.2020 r.

TIiRG 6730-35/2020


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/61 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (30 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 lipca 2020, 14:22:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694