„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję usługową na działce nr 71/1 w miejscowości Arciszewo, gm. Boniewo”.


 WÓJT GMINY BONIEWO          


TIiRG 6730-31/2020                                                          Boniewo, dn. 28.07.2020 r.
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 

 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję usługową na działce nr 71/1 w miejscowości Arciszewo,  gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 lipca 2020, 17:02:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470