„Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”


 WÓJT GMINY BONIEWO          


TIiRG 6730-28/2020                                                          Boniewo, dn. 21.07.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 22 w miejscowości Otmianowo, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
                                                            Wójt Gminy Boniewo                                                             
                                      Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2020, 13:30:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2020, 13:33:30)
Zmieniono: data

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1080