„Budowa 23 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 47/39, 47/40 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.


 WÓJT GMINY BONIEWO          
TIiRG 6730-29/2020                                                          Boniewo, dn. 21.07.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
 Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa 23 budynków rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 47/39, 47/40 , 47/23 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”.
 Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
                                                            Wójt Gminy Boniewo
                                                     Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 lipca 2020, 13:27:59)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (27 sierpnia 2020, 14:48:48)
Zmieniono: działka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 537