Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


Boniewo, dn. 10.07.2020 r.

TIiRG 6730-26/2020
Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na działce nr 37/8 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2020, 14:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 709