Zmiana sposobu użytkowania strychu na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 75/8 w miejscowości Łąki Markowe

WÓJT GMINY BONIEWO
    
     TIiRG 6730-25/2020                                                          Boniewo, dn. 09.07.2020 r.Z a w i a d o m i e n i e

    Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania strychu na funkcję mieszkalną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 75/8 w miejscowości Łąki Markowe, gm. Boniewo”.

    Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
                                                                  Wójt Gminy Boniewo
                                                                         
     Marek Klimkiewicz                    


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 lipca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lipca 2020, 18:57:29)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (10 lipca 2020, 10:06:25)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 691