Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 26.06.2020 r.

TIiRG 6730-23/2020


Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną oraz budynku gospodarczego  na działce nr 61/42 w miejscowości Łączewna, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 czerwca 2020, 14:00:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (19 sierpnia 2020, 14:25:00)
Zmieniono: korekta nazwy inwestycji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 916