„Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk,gm. Boniewo”WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 17.06.2020 r.

TIiRG 6730-22/2020

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/41 w miejscowości Grójczyk, gm. Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2020, 11:37:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 736