Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo


WÓJT GMINY BONIEWO
 
 Nr TIiRG 6733-4/1/2019                                          Boniewo, dnia 4 czerwca 2020 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
 
            Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 
zawiadamiam strony postępowania,
 
że na wniosek Gminy Boniewo z dnia 04.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach oznaczonych nr 173, 144/13, 144/14, 144/18, 34/3 w miejscowości Boniewo”.  
 
         Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.
 
                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                               Marek Klimkiewicz
 
       
 
  Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie TIiRG 6733-4.1.2019.pdf (430kB) pdf
                                                                          
                                                                                                  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (4 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (4 czerwca 2020, 21:01:19)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 czerwca 2020, 16:12:46)
Zmieniono: zakończenie zbierania dowodów i materiałów i dowodów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1069