Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 w miejscowości Lubomin Leśny, gm. BoniewoBoniewo, dn. 02.06.2020 r.


TIiRG 6730-21/2020

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że na wniosek PV 420 Sp. z o.o., w imieniu której wystąpił Pan Wojciech Poturalski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej - elektrowni słonecznej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53 w miejscowości Lubomin Leśny, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 czerwca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 czerwca 2020, 12:03:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769