Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo

TIiRG 6730-13/2020


Boniewo, dn. 29.05.2020 r.

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gm. Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (29 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 maja 2020, 13:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 825