Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO


TIiRG. 6733-3/2020                                                             Boniewo, dnia 26 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie


Wójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia strony o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów dotyczącego przedsięwzięcia pn.: „Budowa energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV i niskiego napięcia nn-0,4 kV na działkach nr 12/4, 17/11, 17/12, 21, 85/5, 100, 253/1 położonych w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.

Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z całością zebranych przez organ dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 7:15 - 15:15.


Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 maja 2020, 07:53:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800