Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo


 
       TIiRG 6730-19/2020                                     Boniewo, dn. 21.05.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa silosu lejowego do ziarna w gospodarstwie rolnym na działce nr 105 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.
  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                       Marek Klimkiewicz
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (21 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 maja 2020, 19:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 763