Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49 w miejscowości Sarnowo, gmina Boniewo


 
 
   TIiRG 6730-18/2020                                     Boniewo, dn. 19.05.2020 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym na działce nr 49  w miejscowości Sarnowo, gmina Boniewo”.
  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.
 
 
                                                                 Wójt Gminy Boniewo
                                                               Marek Klimkiewicz
 
                                                                                                  
 
                                                           
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (19 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 maja 2020, 12:02:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941