Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo


Boniewo, dn. 15.05.2020 r.

TIiRG 6730-17/2020


Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego  z garażem w bryle budynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 21/1 w miejscowości Lubomin Leśny, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości publicznej.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 maja 2020, 11:52:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 maja 2020, 13:55:05)
Zmieniono: rozszerzenie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 807