"Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”.
Boniewo, dn. 11.05.2020 r.


TIiRG 6730-16/2020Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 56/8 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (11 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 maja 2020, 09:26:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1040