Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”Boniewo, dn. 06.05.2020 r.


TIiRG 6730-15/2020Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej z infrastrukturą techniczną  na działce nr 47/42 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (6 maja 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 maja 2020, 10:27:08)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 maja 2020, 13:55:59)
Zmieniono: rozszerzenie tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 777