Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 56/18 w miejscowości Łączewna, gmina BoniewoBoniewo, dn. 28.04.2020 r.TIiRG 6730-14/2020Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie budynku rekreacji indywidualnej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na działce nr 56/18 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

wydanie decyzji o warunkach zabudowy TIiRG.6730-14.2020.pdf (163kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2020, 12:28:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 czerwca 2020, 15:20:51)
Zmieniono: wydanie decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757