Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo
Boniewo, dn. 27.04.2020 r.


TIiRG 6730-13/2020

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 94/2 obręb Jerzmanowo, gmina Boniewo”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewiczwydanie decyzji o warunkach zabudowy TIiRG.6730-13.2020.pdf (168kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2020, 07:40:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 maja 2020, 13:11:26)
Zmieniono: wydanie decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 806