Posadowienie obiektu rekreacji indywidualnej na działce nr 47/14 w miejscowości Grójczyk, gmina BoniewoBoniewo, dn. 20.04.2020 r.


TIiRG 6730-12/2020


Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Posadowienie obiektu budowlanego(przyczepy)rekreacji indywidualnej na działce nr 47/14 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 w terminie 14 dni od daty podania zawiadomienia do publicznej wiadomości.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (20 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (21 kwietnia 2020, 12:51:13)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (11 maja 2020, 12:10:55)
Zmieniono: korekta nazwy zadania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692