„Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”


    
    WÓJT GMINY BONIEWO
       Nr TIiRG 6733-1/2020                                     Boniewo, dnia 02.04.2020 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że   w dniu 02.04.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:
 
 „Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych na działkach nr 63/1, 63/15  i 63/29 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo”
 
            Doręczenie decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od zakończenia 14-dniowego terminu podania treści obwieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo oraz wywieszenia tego obwieszczenia na tablicach ogłoszeń organów administracji.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń   w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.
           
                                                                     Wójt Gminy Boniewo
                                                                     Marek Klimkiewicz
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (2 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 kwietnia 2020, 12:20:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930