Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo


 
 
    TIiRG 6730-11/2020                                     Boniewo, dn. 31.03.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 174/3 w miejscowości Łąkie Wielkie, gmina Boniewo”.
  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
 
 
                                                                   Wójt Gminy Boniewo
                                                                    Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 kwietnia 2020, 18:48:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983