Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na działce nr 152/6 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.


 
    TIiRG 6730-10/2020                                            Boniewo, dn. 26.03.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie                    w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym miejsca parkingowe, billboard reklamowy oraz zadaszenie nad strefą dostaw na działce nr 152/6 w miejscowości Boniewo, gmina Boniewo”.
  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
 
  zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy TIiRG.6730.10.2020.pdf (200kB) pdf

                                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                                        Marek Klimkiewicz
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 marca 2020, 12:41:27)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 maja 2020, 12:14:23)
Zmieniono: zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 922