Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię


 
 
        TIiRG 6730-8/2020                                         Boniewo, dn. 09.03.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczego na kotłownię w gospodarstwie rolnym na działce nr 97 w miejscowości Sarnowo, gmina Boniewo”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy  TIiRG.6730.8.2020.pdf (189kB) pdf
 
                                                                                       Wójt Gminy Boniewo
                                                                              Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 marca 2020, 11:12:02)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2020, 12:34:55)
Zmieniono: zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 820