Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/22 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo
Boniewo, dn. 04.03.2020 r.


TIiRG 6730-7/2020
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnegoNa podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 48/22 w miejscowości Grójczyk, gmina Boniewo”. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.


zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy  6730.7.2020.pdf (164kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewiczmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (5 marca 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (5 marca 2020, 14:19:19)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (29 kwietnia 2020, 07:52:12)
Zmieniono: zawiadomienie o wydaniu decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 806