Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku na części działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo


 
 
      TIiRG 6730-3/2020                                           Boniewo, dn. 13.02.2020 r.
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
            Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem w bryle budynku oraz podziałem działki nr 88/5 położonej w obrębie Jerzmanowo, gmina Boniewo”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
 
  zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 3.2020.pdf (162kB) pdf
 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 lutego 2020, 17:04:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (2 kwietnia 2020, 12:32:24)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 693