Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna gmina BoniewoOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 61 §4, art. 10 §1, art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek ............................. z dnia 06.12.2019 r. /data wpływu: 16.12.2019 r./ uzupełnionego w dniu 30.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w celu zasilenia działek rekreacyjnych  na działkach nr 63/1, 63/15 i 63/29 w miejscowości Łączewna gmina Boniewo”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie Obowieszczenie o zakończeniu zb dowodów.odt (17kB) plik


zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydanie decyzji celu publicznego.pdf (195kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 stycznia 2020, 13:41:34)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 kwietnia 2020, 09:30:53)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822