Budowa hali łukowej i budynku garażu w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.

Boniewo, dn. 31.01.2020 r.


TIiRG 6730-2/2020

Z a w i a d o m i e n i e
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa hali łukowej i budynku garażu w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1
w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

 
 
       TIiRG 6730-2/2020                                                          Boniewo, dn. 12.03.2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
Z a w i a d o m i e n i e
 
  Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Gmina Boniewo zawiadamia, że została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa hali łukowej na słomę i budynku garażu na sprzęt rolniczy w istniejącym gospodarstwie rolnym na działce nr 134/1 w miejscowości Sułkówek, gm. Boniewo”.
  Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
                                    
                                                                    Wójt Gminy Boniewo
                                                                     Marek Klimkiewicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (31 stycznia 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (31 stycznia 2020, 13:33:10)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 marca 2020, 18:00:38)
Zmieniono: zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692