„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo".

WÓJT GMINY BONIEWO
Boniewo, dnia 19.11.2019 r.

 Nr TIiRG 6733-5/2019OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. ze zm.), art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 19.11.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach oznaczonych nr 21/14, 21/16, 21/17, 21/18 i 69 obręb Grójec, gmina Boniewo".

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo przy ul. Szkolnej 28, 87-851 Boniewo, numer pokoju 4 w godzinach od 715 - 1515.Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Marek Klimkiewicz Wójt Gminy Boniewo (19 listopada 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 listopada 2019, 07:52:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 955