budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa energetycznej linni kablowejj średniego napięcia SN-15kV, budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV


 
 
Nr TIiRG 6733-4/2018                               Boniewo, dnia  16 listopad  2018 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Zgodnie z  art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U.2017, poz. 1073 t.j. ze zm.),  art. 49 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz.U.2017 poz. 1257 tj.),
z a w i a d a m i am, że na wniosek ENERGA OPERATOR S.A.  Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowanej  przez pełnomocnika  Piotra Wawrzyniaka ul. Zielona 31, 87-820 Kowal, została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji :
 
a/ budowa napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV,
b/ budowa energetycznej linni kablowejj średniego napięcia SN-15kV,
c/ budowa energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafa pomiarową
w obrębie  miejscowości Sułkówek  na działkach numer geodezyjny  83/1, 87/1, 102, 134/1 Gmina Boniewo.
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, a także na stronie internetowej – www.boniewo.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
 
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (16 listopada 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 listopada 2018, 15:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490