Budowa budynku handlowo-usługowego, parkingu oraz zjazdu z drogi powiatowej obręb geodezyjny Boniewo nr działki 140/3


 
Nr TIiRG  6730-26/2017                                    Boniewo, dnia 1 sierpnia 2017 r. 
 
 
                                                                                                                  
                                            OBWIESZCZENIE

 
      Zgodnie z art. 61 § 4 Ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego, (Dz.U.2017 poz. 1257 t.j)
 
Gmina Boniewo zawiadamia, że  zostało wszczęte postępowanie  w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.
 
Budowa budynku handlowo-usługowego, parkingu oraz zjazdu z drogi powiatowej obręb geodezyjny Boniewo nr działki 140/3.
 
                                                                        
                                                                                              
 
 
                                                                          Wójt Gminy Boniewo
                                                                             Marek Klimkiewicz
 
 
Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Boniewo i na stronie www.bip.boniewo.pl
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 sierpnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 sierpnia 2017, 14:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860