ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECZYZJI O USTALENIU INWESTCYCJI CELU PUBLICZNEGO


 
 
 
 
Nr TIiRG 7331-36/09                                                          Boniewo, dnia 04.12.2009 r.
 
 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECZYZJI O USTALENIU INWESTCYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku  Nr 80 poz. 717), zawiadamiam że na wniosek Wójta Gminy Boniewo  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadanie inwestycyjne  „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
 
 
 
Zakres inwestycji :
 
Hala sportowo-widowiskowa  na działce numer ewidencyjny  253 w miejscowości Boniewo,
Budynek wolnostojący niepodpiwniczony. Hala  pełnić  może funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić funkcję sali gimnastycznej , sceny teatralnej, sali wykładowej bądź sali zabaw.
 
Liczba kondygnacji -  3, wymiary zewnętrzne hali – 38,94 m x 30,84 m, rodzaj materiałów ściennych – ściany zewnętrzne  z bloczków gazobetonowych , ściany wewnętrzne z cegły pełnej i systemowych płyt g-k.
Rodzaj dachu – dach w formie łuku o spadku  w czterech kierunkach, konstrukcja drewniana, dźwigary i płatwie z drewna klejonego , pokrycie dachowe systemowe blachą aluminiową             z ociepleniem.
 
Budowa niezbędnej infrastruktury  ;
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze energetyczne,
- komunikacja; budowa dróg wewnętrznych i parkingów.
 
 
W załączeniu :
- mapa.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (4 grudnia 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2009, 08:45:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2791