Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

NFORMACJA 


Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zarządzonych na 21 października 2018r. należy składać w tut. Urzędzie pok. Nr 1 w godzinach pracy urzędu tj. od 7.15 do 15.15 do dnia 21 września 2018r.

metryczka


Wytworzył: Teresa Zielińska (19 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 września 2018, 09:07:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 882