informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

O B WI E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 17 września 2018 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Boniewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r obwieszczenie_o_obwodzie_041803 (1)-1.pdf (207kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (17 września 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 września 2018, 11:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 769