informacja o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych


K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego we Włocławku I
z dnia 14  sierpnia 2018 r.
 
            W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komisarz Wyborczy we Włocławku I podaje
do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
 
1.      Komitety wyborcze organizacji społecznych (stowarzyszeń) oraz komitety wyborcze
wyborców mających swoją siedzibę na terenie powiatów: aleksandrowskiego, radziejowskiego i włocławskiego składają zawiadomienia, o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku I: Włocławek, ul. Brzeska 6, pok. 10.
 
2.      Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych będą przyjmowane w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.
w godzinach 800 - 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 – 1400.
 
3.      Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl (strona główna: Aktualności zakładka Informacje) znajdują się informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
i wzory formularzy dokumentów dostępne są również w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego (siedziba Komisarza Wyborczego) oraz urzędach gmin/miast
i starostwach powiatowych.
 
Komisarz Wyborczy
   we Włocławku I
 
dr Agata Pyrzyńska

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy we Włocławku I dr Agata Pyrzyńska (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 sierpnia 2018, 10:48:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547