wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
we Włocławku
z dnia 11 kwietnia 2017 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo przeprowadzonych w dniu  9 kwietnia 2017 r. 

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Komisarz Wyborczy we Włocławku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boniewo przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2017 r. 

Część I.
Dane ogólne
1.    Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2.    Wybierano 1  radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście  kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3.    Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu, tj. okręgu nr 6, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w tym okręgu.
4.    Wybrano 1 radnego.
 
Część II.
Wyniki wyborów
Rozdział 1.
Okręg wyborczy nr 6
 
1. Liczba wybieranych radnych wynosiła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1  KWW SOŁECTWA SIEROSZEWO:
     a) GAZDA Jarosław. 

5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 
 

Komisarz Wyborczy

 Jolanta Górska

metryczka


Wytworzył: Komisarz Wyborczy Jolanta Górska (11 kwietnia 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 kwietnia 2017, 16:47:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 723