Partycypacja społeczna Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023


Zdjęcie


Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Partycypacja społeczna Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

 Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce.

Gdyby mieli Państwo dodatkowe uwagi, proszę zapisać je na odwrocie ankiety. Ankiety proszę składać na adres Urzędu Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28 lub osobiście do urzędu gminy Boniewo pok. nr 4 w terminie do 31 marca 2017 roku .

Osoba do kontaktu – Zdzisława Bywalska tel/fax 54 2840181 e-mail bywalska@wp.pl

druk ankiety do pobrania pobierz (19kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (1 marca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 marca 2017, 15:07:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (6 marca 2017, 15:15:06)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846