podpisanie umowy

Zdjęcie

28 września  2016 roku na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie Programu Rewitalizacji "  


Program Rewitalizacji Gminy Boniewo otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
Otrzymane dofinansowanie umożliwi realizację działań służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych na danym obszarze.

W ramach opracowanego Programu rewitalizacji Gmina będzie mogła ubiegać się o środki zewnętrze w tym EFRR/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/  oraz EFS/Europejskiego  Funduszu Społecznego/ .

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości  90% tj. 83.349 PLN  na ogólny koszt 92.610 PLN

Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (4 października 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 października 2016, 12:12:17)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (17 października 2016, 13:12:03)
Zmieniono: logo

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 808