powołanie obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r

Zarządzenie Nr 33 /2015 Wójta Gminy Boniewo
z dnia 13 sierpnia 2015r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
Na podstawie art. 13 §1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. 2015 r.poz.318.) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum na terenie Gminy Boniewo dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
2. Składy obwodowych komisji ds. referendum od nr 1 do nr 5, określono w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Klimkiewicz

skład komisji  obwodowych dalej (325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (13 sierpnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (13 sierpnia 2015, 14:56:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 868