Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 13/2015
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 20 kwietnia 2015r.
 
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
 
                Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm[1]) Wójt Gminy Boniewo zarządza, co następuje.
 
§ 1
 
            Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2
 
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
                                                                                             Wójt Gminy
                                                                                         Marek Klimkiewicz
 
                                                                                 
     załącznik pobierz (80kB) word  
 metryczka


Wytworzył: Wójt gminy Marek Klimkiewicz (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (20 kwietnia 2015, 15:23:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1594