Spotkanie pokoleń

Usługę pn "Spotkanie pokoleń " zrealizowano 29 kwietnia 2009  roku zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Boniewo .W ramach usługi wykonano plakaty oraz zaproszenia, które umieszczono w placówkach oświatowych, handlowych i publicznych gminy Boniewo, przesłano beneficjentom. Usługę powyższą wykonano w sali Publicznego gimnazjum w Boniewie udostępnionego przez Gminę Boniewo. 

Podczas usługi dokonano prezentacji wykonanej przez członków Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczpospolitej Polskiej zasad obrzędowości wojskowej w tym : wprowadzenie sztandaru, hymn, złożenie meldunku, mundur żołnierza.

Następnie dla uczestników pogadankę na temat historii powstania Koła ZKiBWRP oraz obozu hitlerowskiego w Radogoszczy przeprowadził Prezes Koła jednocześnie były więzień obozu Jan Wypijewki . Koleją pogadankę dla zebranych wykonał Tadeusz Dębek członek Koła ZKiBWRP ,który przedstawił historię powstania Koła losy jego członków, oraz realizowane zadania. Następnie zebranym wręczono okolicznościowe statuetki oraz dyplomy .
Kolejnym etapem spotkanie był występ artystyczny dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie "Z tańcem i piosenką wesoło idziemy przez życie". W ramach występu zaprezentowano piosenki żołnierskie oraz harcerskie . Układy taneczne wykonały trzy grupy wiekowe: grupa przedszkolaków, dzieci klas 1-4 oraz dzieci i młodzież 5-6 wraz z gimnazjum. Młodzież przedstawiła układy marszowe oraz muzykę żołnierską i harcerską wykonaną na instrumentach . Quiz historyczny przeprowadzili wśród zebranych członkowie Koła ZKiBWRP. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali obiad.


metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (12 maja 2009)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (12 maja 2009, 14:45:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2039